Priser utstillere

Salgsplass tildeles mot gave til arrangørens lotteri. Anslagsvis verdi per plass er kr 300

Leie av bord og benk tilpasset salgsplass per plass er:                                               kr 100

Leie av strøm per plass er:                                                                                                kr 100

 

Betaling av bord og strøm gjøres til kontonr. 8673 12 64440 og merkes med navn.