Priser utstillere

Salgsplass tildeles mot gave til arrangørens lotteri til minimumsverdi                    kr 300

Leie per salgsplass, inkl bord, benk og bakvegg (2,4m x 1,2m)                                    kr 200

Leie av strøm per plass                                                                                                     kr 100

 

Betaling av salgsplass og strøm gjøres til kontonr. 8673 12 62111 og merkes med «martna og navn».