Priser utstillere

Salgsplass tildeles mot gave til arrangørens lotteri til minimumsverdi                    kr 300

Leie av salgsplass, inkl bord, benk og bakvegg (2,4m x 1,2m)
1 salgsplass                                                                                                                         kr   200
2 salgsplasser                                                                                                                     kr   400
3 salgsplasser                                                                                                                     kr   800
4 salgsplasser                                                                                                                     kr 1200
5 salgsplasser                                                                                                                      kr 1600

 Leie av strøm per plass                                                                                                     kr 100

 

Betaling av salgsplass og strøm gjøres til kontonr. 8673 12 62111 og merkes med «martna og navn».