Salgsplasser og reglement for deltagelse på Vukudåggån

 1. Hovedregel for salgsplass er egenproduserte håndverksprodukter, lokal/kortreist mat og lokale organisasjoner/bedrifter. Det forutsettes at produsent selv betjener salgsplass i åpningstida som er lørdag kl 1000 – 1600 og søndag kl 1000 – 1600.
 2. Arrangør vurderer og avgjør eventuelle andre utstillere ut fra kapasitet i utstillingsområdet.
 3. Salgsplasser bestilles ved påmelding til martnaskomiteen ved Vukudåggån innen angitt frist. Hovedregel er en slagsplass per utstiller. Arrangør vil vurdere eventuelle behov og ønske om flere salgsplasser for hver utstiller. Arrangør avgjør plassering etter beste skjønn og vurdering.
 4. Salgsplasser skal være betjent når martnaen er åpen for publikum.
 5. Arrangør besørger vanlig vakthold og tilsyn under montering og demontering. Arrangør tar ikke ansvar for utstilte varer og eventuelt utstyr.
 6. Arrangør besørger stenging av innendørs hall med utstilling hver kveld.
 7. Salgsplass defineres som den plass som tildeles av Vukudåggån, og vil innendørs markeres med bakvegg på 2,40m x 1,20 m per plass. Leies ut til fastsatte priser.
 8. Arrangør rigger opp og tar ned salgsplass.
 9. Utstiller monterer og demonterer egen utstilling. Alt av dekorasjoner, spiker, tape og lignende, fjernes av utstiller.
 10. Utstiller besørger selv betalingshåndtering via kasse, nett og lignende.
 11. Utstillere som selger matprodukter, må rette seg etter mattilsynets gjeldende retningslinjer for slikt salg.
 12. Arrangør stiller anvist parkeringsplass sør for hallen til rådighet for utstillere.
 13. Alle utstillere anses å være bundet av dette reglementet. Arrangør avgjør tvister med bindende virkning om forståelse og reglement.