INFO OM VUKUDÅGGÅN

Det vil være en informasjonsbod for utstillerne i hallen under hele arrangementet hvor dere kan henvende dere med eventuelle spørsmål. I tillegg vil det være flere ikledd rosa t-skjorter tilgjengelig for dere under hele martnan.

Dere som skal ha strøm må huske å ta med skjøteledning selv. Dersom noen har fryser, gi tilbakemelding.

Alle deltagere får anheng med deltagerbevis og wifi kode.

Betaling av salgsplass og strøm gjøres til kontonr. 8673 12 62111 og merkes med «martna og navn»

Det vil bli kåring og premiering av årets utstiller. Vi vil se etter kreative løsninger og innbydende utstilling.

Tidspunkt for å sette opp utstilling blir fredag  mellom kl. 14.00-19.30.

Bobiler henvises til campingplasser.

Velkommen til ei trivelig martnashelg i Vukuhallen.

Følg oss på facebook: www.facebook.com/vukudaggan

Overnatting i nærheten:

Østnes camping
v/ Ola  Lerfald
Tlf 00 47 95 10 99 82

Scandic Stiklestad Hotell
Tlf 00 47 74 04 42 00