Påmelding til Vukudåggån

Vukudåggån 2020 arrangeres 28. - 30. august. Dersom du ønsker å melde deg på som utstiller, må påmeldingsskjema nedenfor fylles ut og være oss i hende innen 1. august 2020. Alle utstillere må gi en gave til Vukudåggån sitt lotteri til en verdi av minimum kr 300,-. Gaven må gjenspeile utstillers salgsprodukt. En salgsplass inneholder bord, benk og bakvegg (2,4 m x 1,2 m). Se Priser i menyen Utstillere/Martna.
Betaling av salgsplass innbetales ved påmelding.  Betaling gjøres til kontonr. 8673 12 62111 og merkes med: martna og navn, innen 1. august 2020. Påmelding er ikke gyldig før betaling er registrert.