Påmelding til Vukudåggån

Vukudåggån 2018 arrangeres 18.-19. august. Dersom du ønsker å melde deg på som utstiller, må påmeldingsskjema nedenfor fylles ut og være oss i hende innen 1. august 2018. Alle utstillere må gi en gave til Vukudåggån sitt lotteri til en verdi av minimum kr 300,-.

Gaven må gjenspeile utstillers salgsprodukter. Gaven er å betrakte som påmeldingsavgift. Bodplass og strøm må betales utenom.  Betaling av bord og strøm gjøres til kontonr. 8673 12 64440 og merkes med navn, innen 1. august 2018