Påmelding til Vukudåggån

Vukudåggån 2019 arrangeres 30. aug - 1. sept. Dersom du ønsker å melde deg på som utstiller, må påmeldingsskjema nedenfor fylles ut og være oss i hende innen 1. august 2019. Alle utstillere må gi en gave til Vukudåggån sitt lotteri til en verdi av minimum kr 300,-. Gaven må gjenspeile utstillers salgsprodukt.
Betaling av salgsplass innbetales ved påmelding.  Betaling gjøres til kontonr. 8673 12 62111 og merkes med: martna og navn, innen 1. august 2019